Xuyên nhanh chi tiêu dao đạo_Tạ Thanh
Xuyên nhanh chi tiêu dao đạo_Tạ Thanh

Xuyên nhanh chi tiêu dao đạo_Tạ Thanh

Tác giả: Da Nguyet
Đánh giá: 3.0/5 từ 7 lượt. Đánh giá của bạn?
7 Số chương 5113 Lượt đọc Đang tải trạng thái sê-ri

Giới thiệu

Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , SE , Tình cảm , Tiên hiệp Xuyên thành không chịu coi trọng hào môn đệ tử, gia đấu? Không không không! Xuyên thành cung đấu văn ôn nhu nam xứng, si tình bảo hộ? Không không không! Xuyên thành bàn tay vàng văn đá kê chân, nhậm người giẫm đạp? Không không không! Xuyên thành thiên phú tuyệt cao Đại sư huynh, chèn ép tiểu sư đệ? Không không không! Trường ly là một cái thoát ly cấp thấp thú vị lịch kiếp giả, như thế nào có thể đem tầm mắt cực hạn ở trước mắt địa bàn? Luận một đường đi tới bị xem nhẹ vai chính các vai phụ...... Thiên địa rộng lớn, độc hành ta đạo!